Τέχνη και Πολιτισμός απέναντι στην Ξενοφοβία

Η πρόσκληση για συμμετοχή στο καινοτόμο έργο «Τέχνη και Πολιτισμός απέναντι στην Ξενοφοβία» (Art and Culture Vs Xenophobia) είναι ανοιχτή μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και καλεί τις οργανώσεις που έχουν αναδείξει τις τέχνες και τον πολιτισμό ως μέσα που μπορούν να καταπολεμήσουν την ξενοφοβία, τον ρατσισμό και τη ρητορική μίσους να καταθέσουν τις βέλτιστες πρακτικές τους. Το έργο ACvX - Art & Culture vs Xenophobia υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την ΑΜΚΕ Artifactory και εταίρους το Ås Art & Music School του Δήμου του Ås στη Νορβηγία και την ΑΜΚΕ ” Δρόμος με Δέντρα - Baumstrasse ». 

Η τέχνη μπορεί να νικήσει τον ρατσισμό 

 H συνέργεια των φορέων από την Ελλάδα και την Νορβηγία μέσω του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα στοχεύει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ξενοφοβίας και της ρητορικής μίσους που προκαλούν η έλλειψη διάθεσης συμπερίληψης και επίδειξης ανοχής έναντι του Άλλου, του διαφορετικού με εργαλείο την Τέχνη και τον Πολιτισμό.
Σκοπός του A+CvX είναι η υποστήριξη, δικτύωση, προώθηση κι ενδυνάμωση οργανώσεων που δρουν για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση των παραπάνω στην Ελλάδα και τη Νορβηγία μέσω της προβολής των βέλτιστων πρακτικών έργων που έχουν υλοποιηθεί για αυτό το σκοπό με εργαλεία την Τέχνη και τον Πολιτισμό, η γενικότερη ευαισθητοποίηση του κοινού κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού στην ετερότητα μέσω της τέχνης και του πολιτισμού. 

 Το έργο απευθύνεται σε οργανώσεις πολιτών στην Ελλάδα και τη Νορβηγία, κοινωνικές και πολιτιστικές ομάδες, καλλιτέχνες, δημόσιους φορείς, εκπαιδευτές/ριες όλων των βαθμίδων, μαθητές/ριες σχολείων, φοιτητές/ριες, νέους/ες δημοσιογράφοι, bloggers, αρθρογράφους, φωτογράφους, δημοσιογραφικοί οργανισμοί, επιστήμονες/ερευνητές, αμεα, LGBTQi, Ρομά, πρόσφυγες και μετανάστες καλλιτέχνες, μμε, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και φυσικά το ευρύτερο κοινό.
Ο στόχος θα επιτευχθεί με την έρευνα, συλλογή και έκθεση βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της συνάντησης Art and Culture Vs Xenophobia στο Σεράφειο στις 4,5 και 6 Νοέμβριου 2020. 

Στην συνάντηση θα παρουσιαστούν οι βέλτιστες πρακτικές μέσω εργαστηρίων σε μορφή εργαστηρίων, η μουσική παράσταση «Every trip is a trip one-way» και η έκθεση φωτογραφίας «Tolerance(s)»με θέμα την ξενοφοβία. 

 Για περισσότερες λεπτομέρειες
επικοινωνείτε με το secretariat@artifactory.eu 

 επισκεφθείτε το webpage του έργου https://www.artifactory.eu/acvsx 


 @artculturevsxenophobia #acvsx #Art #Culture #Xenophobia #Hatespeech #Racism #Inclusion #Multiculturalsociety #Socialaspect #exclusion #denigratedgroups #spatialawareness, #livablesociety #artifactory #baumstrasse #askutu
#activecitizensfund_GR #ACF_GR #activecitizens#civilsociety@activecitizensfundGreece @EEA and NorwayGrants@EEA GrantsGreece @Bodossaki Foundation @SolidarityNow  


Το έργο ACvX - Art & Culture vs Xenophobia υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την ΑΜΚΕ Artifactory και εταίρους το Ås Art & Music School του Δήμου του Ås στη Νορβηγία και την ΑΜΚΕ “Baumstrasse – Δρόμος με Δέντρα».
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.»
Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr 


ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Copyright ©Artifactory All rights reserved.
Using Format