ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)


Η  ARTIFACTORY σας διαβεβαιώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών και των συμμετεχόντων οργανώσεων στις έρευνες της χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς των έργων.  

Τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και διαγράφονται 2 χρόνια μετά την αποστολή τους (ή πιο σύντομα κατόπιν σχετικού αιτήματος).

Μετά το πέρας των 2 ετών, το μόνο δεδομένο που διατηρεί στο αρχείο του ARTIFACTORY είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ώστε να ενημερώνει το κοινό για τις δράσεις του. Η ηλεκτρονική σας  διεύθυνση μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή,αποστέλλοντάς μας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο communication@artifactory.eu μας ζητώντας τη διαγραφή σας από τις ηλεκτρονικές μας λίστες.

Στις ιστοσελίδες μας ενδέχεται να χρησιμοποιούμε διατάξεις cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς αλλά όχι για να κάνουμε διαφημιστικές ενέργειες με ειδικά εργαλεία μέσω διαδικτύου.

Σε περίπτωση κακόβουλης παραβίασης του αρχείου του ARTIFACTORY με οποιοδήποτε τρόπο, θα σταλεί ενημέρωση το συντομότερο δυνατό.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: communication@artifactory.eu

Subscribe to Our Newsletter Sign up with your email address to receive news and updates.
Thank you!
Something went wrong. Please try again.
Copyright ©Artifactory All rights reserved.
Using Format