ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)


Η  ARTIFATORY σας διαβεβαιώνειότι τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών και των συμμετεχόντων οργανώσεων στις έρευνεςτης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς των έργων.  

Τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται σε κανένα τρίτοφυσικό ή νομικό πρόσωπο και διαγράφονται 2 χρόνια μετά την αποστολή τους (ή πιοσύντομα κατόπιν σχετικού αιτήματος).

Μετά το πέρας των 2 ετών, το μόνο δεδομένο που διατηρείστο αρχείο του ARTIFACTORY είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικούταχυδρομείου (email) ώστε να ενημερώνει το κοινό για τις δράσεις του. Η ηλεκτρονική σας  διεύθυνση μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή,αποστέλλοντάς μας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο communication@artifactory.eu μας ζητώντας τηδιαγραφή σας από τις ηλεκτρονικές μας λίστες.

Στις ιστοσελίδες μας ενδέχεται να χρησιμοποιούμεδιατάξεις cookies για νασυλλέξουμε πληροφορίες για εσάς αλλά όχι για να κάνουμε διαφημιστικές ενέργειεςμε ειδικά εργαλεία μέσω διαδικτύου.

Σε περίπτωση κακόβουλης παραβίασης του αρχείου του ARTIFACTORY με οποιοδήποτετρόπο, θα σταλεί ενημέρωση το συντομότερο δυνατό.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: communication@artifactory.eu

Subscribe to Our Newsletter Sign up with your email address to receive news and updates.
Thank you!
Something went wrong. Please try again.
Copyright ©Artifactory All rights reserved.
Using Format