”LEARN -FIND-TELL-ACT" 

 TI

To ”LEARN -FIND-TELL-ACT" είναι ένα εγχείρημα που υλοποιεί η ΑΜΚΕ ARTIFACTORY στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + Key Action 2 με εταίρους από 6 ευρωπαϊκές χώρες. Σχεδιάστηκε για να ενθαρρύνει τους εμψυχωτές κοινότητας και τους νέους να συμμετάσχουν ενεργά στην ιδιότητα τους ως πολίτες, καθιστώντας τους θετικούς φορείς υπέρ της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.
To ”LEARN -FIND-TELL-ACT" επικεντρώνεται στην ιδέα ότι οι νέοι πρέπει να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στον τομέα της ψηφιακής παιδείας και των μέσων ενημέρωσης ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά ζητήματα γύρω τους και έχει ως στόχο να διατυπώσει τις έννοιες που τοποθετούν τη σχέση μεταξύ ψηφιακών μέσων και μετανάστευσης. 


ΓΙΑΤΙ

Στην προετοιμασία της πρότασης, οι εταίροι προσδιόρισαν δύο σημεία που καθιστούν το ευρύ κοινό ευάλωτο στη χειραγώγηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τη μετανάστευση. Πρόκειται για την ανασφάλεια που προκαλείται από τις αλλαγές που επιφέρει η μετανάστευση στην κοινωνία και το περιβάλλον και την έλλειψη ή κακή πληροφόρηση σχετικά με το φαινόμενο. Αυτός ο χειρισμός γίνεται ευκολότερος από το φόβο που ενισχύεται από τα μέσα ενημέρωσης, καθιστώντας τον λανθασμένο σύνδεσμο με συγκεκριμένο θρησκευτικό υπόβαθρο και συχνά συγχέοντας το χρώμα του δέρματος με τη θρησκεία.
Η ανασφάλεια και ο φόβος είναι που κάνει τους ανθρώπους να αντιδρούν και να κάνουν δηλώσεις (και μερικές φορές να αναλαμβάνουν δράση) χωρίς πραγματική κατανόηση της μετανάστευσης. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες αιτίες της έλλειψης κοινωνικής ένταξης και πάνω σε αυτή θα αναπτυχθεί το εγχείρημα ”LEARN -FIND-TELL-ACT". Με αυτή την προτεραιότητα, θα εμπνεύσει τους νέους να δημιουργήσουν ψηφιακό περιεχόμενο που να βοηθά το ευρύ κοινό να κατανοήσει το φαινόμενο της μετανάστευσης μέσω των ψηφιακών δημοσιογραφικών έργων που θα δημιουργήσουν, αποτέλεσμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα εφαρμοστούν και της συνεργασίας τους με μετανάστες και πρόσφυγες. Το περιεχόμενο του έργου τους θα μεταφέρει στους πολίτες ορισμούς και βασικά στοιχεία για τη μετανάστευση που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να σχηματίσουν ενημερωμένες απόψεις για το θέμα και όχι να επαναλάβουν όσα δηλώνουν άλλοι στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Το σχέδιο ενθαρρύνει την κριτική σκέψη σε αντίθεση με τις γενικές δηλώσεις χωρίς καμία βάση. Ταυτόχρονα, οι εταίροι, οι εμψυχωτές κοινότητας και οι νέοι που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου θα αποκτήσουν δεξιότητες για τη διεξαγωγή συζητήσεων και την πρόκληση σκέψης σε ακροατήρια που θα στοχεύσουν μέσω εκστρατείας διάδοσης στο μεταγενέστερο μέρος της διάρκειας του έργου.


ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

-Αύξηση της ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων σχετικά με την δύναμη των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην κατασκευή της πραγματικότητας, ανάπτυξη πιο κριτικής και επιλεκτικής προσέγγισης στα προϊόντα πολυμέσων και χρήση εργαλείων πολυμέσων για τη δημιουργία ισχυρών μηνυμάτων.
-Να βελτιωθεί η ποιότητα των δραστηριοτήτων που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης και η συμμετοχή των νέων στην οικοδόμηση πιο ανεκτικών κοινοτήτων. Να προβληματιστούν σχετικά με νέους τρόπους παροχής δραστηριοτήτων που έχουν ως αποτέλεσμα βελτιωμένα επίπεδα συνειδητοποίησης όσον αφορά την πολιτιστική ποικιλομορφία καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες στα μέσα ενημέρωσης για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των νέων ·
-Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων 90 νέων από 6 χώρες,
-Η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των νέων και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεταξύ των οργανισμών κατά τη διάρκεια του έργου,
-Αύξηση της ικανότητας των οργανώσεων νεολαίας να εργάζονται για / με μετανάστες και πρόσφυγες,
-Η ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των μεταναστών και των προσφύγων μεταξύ των οργανώσεων κατά τη διετία της διεθνούς συνεργασίας,
-Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προβλήματα των μεταναστών και των προσφύγων.


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Εταίροι
• UNITED KINGDOM – Youth 4 Future
• ITALY – Tu F1rst Onlus
• LITHUANIA – Asociacija Europos Jaunimas
• TURKEY – Incirliova Genclik Kultur Sanat ve Gelisim Dernegi
• ROMANIA – Asociatia Tinerilor cu Initiativa Civica
• GREECE – Artifactory

ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΤΙ

  • Σεπτέμβριος –Οκτώβριος : Δημιουργία Ομάδας Νέων ”LEARN -FIND-TELL-ACT" και ενημέρωση συνεργαζόμενων μερών. Συναντήσεις ενημέρωσης για καταιγισμό ιδεών όσον αφορά τη πλήρωση των στόχων του έργου.
  • Εβδομάδες εκπαίδευσης : 1 εβδομάδα στην Τουρκία (16-22 Φεβρουαρίου) και 1 εβδομάδα στην Ελλάδα τον Ιούνιο
  • Συμμετέχοντες: νέοι από 15 έως 26 ετών
  • Ομάδες-στόχοι: πρόσφυγες, έφηβοι και νέοι.
  • Θέματα byte-lessons: Φωτογραφία και Ψηφιακή. On-line πλατφόρμα και Social Media

Η κύρια ομάδα-στόχος όσον αφορά τους τελικούς χρήστες είναι η ηλικία 15-26 ετών. Ταυτόχρονα, τα οφέλη του έργου ξεπερνούν τους νέους που θα συμμετάσχουν άμεσα στην κατάρτιση, διότι θα αποτελέσουν μια πλατφόρμα έκφρασης για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στις συμμετέχουσες χώρες και θα αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτισμών, οι νέοι Ευρωπαίοι να είναι ενεργοί, συμμετοχικοί πολίτες, πράγμα που είναι ευεργετικό για την κοινότητα γενικότερα. Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, οι εταίροι θα σχεδιάσουν μια καινοτόμο μεθοδολογία για την ενδυνάμωση των νέων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, θα αναζητήσουν λύσεις και θα προκαλέσουν δράση χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία. Η μεθοδολογία θα βασίζεται σε τρία αλληλένδετα εργαστήρια ψηφιακών μέσων.
-Digital storytelling
-Digital photography
-Online platforms and social media /-How to effectively use social networks


Η μεθοδολογία δίνει στο έργο τον τίτλο του: οι νέοι θα εκπαιδευτούν (LEARN) από ειδικούς για ψηφιακή φωτογραφία, ψηφιακή αφήγηση, ηλεκτρονικές πλατφόρμες και κοινωνικά μέσα, ώστε πρώτα να μάθουν. Στη συνέχεια θα εντοπίσουν (FIND) ιστορίες που σχετίζονται με τη μετανάστευση και τις ανάγκες των προσφύγων, και θα μιλήσουν (TELL) για/ και μαζί τους για αυτούς. Τέλος, θα ενεργούν (ACT) με την οργάνωση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, χρησιμοποιώντας μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρόκειται για μια μεθοδολογία που συνδέεται στενά με το εργασιακό περιβάλλον, αλλά και με την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Contact


Υπεύθυνη έργου
Φωτεινή Παπαχατζή
photini@artifactory.eu
Τηλ. 6973447018 

Copyright ©Artifactory All rights reserved.
Using Format