Postcards from home-NorthWest

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

Τύπος στρατηγικής (εργαλείο, εκδήλωση, εκπαιδευτικό μάθημα κ.λπ.)

Εργαστήρια φωτογραφίας, συμμετοχικές τέχνες 

Πότε ξεκίνησε / τελείωσε;

Τα εργαστήρια εφαρμόστηκαν μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο 3 μηνών, στο διάστημα Σεπτέμβριος με Δεκέμβριο 2019. Τα εργαστήρια αυτά επαναλαμβάνονται με άλλους πληθυσμούς. 

Όνομα του οργανισμού

ARTIFACTORY

Πόλη και χώρα

Πρέβεζα, Ελλάδα

1. Περιγράψτε σύντομα το έργο σας

Το “Postcards from home-NorthWest” ήταν μια σειρά δημιουργικών εργαστηρίων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων, που υλοποιήθηκεμε την υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Artifactory σε συνεργασία με τις Φωτογραφικές ομάδες της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδος: Φωτογραφική Ομάδα Κομοτηνής, Φωτογραφική Ομάδα Καβάλας, Φωτογραφική Ομάδα Φιλιππιάδας ΚΑ.ΔΡΩ και Φωτογραφική Ομάδα Άρτας ΦΟΑ στο διάστημα Σεπτέμβριος 2019 με Δεκέμβριο 2019.Ταυτόχρονα αποτέλεσε μία πρόσκληση προς τις ομάδες των περιοχών αυτών που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. 

2. Ποιος ήταν ο στόχος του έργου;

Στόχος είναι μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της διαδικασίας διερεύνησης της έννοιας του σπιτιού, η ευαισθητοποίηση και η άρση της ξενοφοβίας, η γνωριμία με τον Άλλον σε ένα βαθύτερο επίπεδο.
Στόχοι είναι μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της διαδικασίας διερεύνησης της έννοιας του σπιτιού να επιτευχθεί :
• η ευαισθητοποίηση σε θέματα προσωπικής και συλλογικής μνήμης και ταυτότητας,
• η βαθύτερη γνωριμία με τον Άλλον, η συμπερίληψη και η άρση της ξενοφοβίας.
• η ανάδειξη της τέχνης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας ως ενός ισχυρού εργαλείου κατά των διακρίσεων και των ανισοτήτων που ενώνει διαφορετικά βιώματα, κουλτούρες και καθημερινές συμπεριφορές
• η μείωση της ρητορικής μίσους 

3. Ποιος συμμετείχε στη διαδικασία σχεδιασμού;

Το πρόγραμμα “Postcards from home-NorthWest” υλοποιήθηκε σε τρείς διαφορετικές πόλεις -Καβάλα, Κομοτηνή, Φιλιππιάδα- από τις εισηγήτριες Ελένη Μουζακίτη (Καβάλα), Λία Ναλμπαντίδου ( Φιλιππιάδα & Άρτα) και Φωτεινή Παπαχατζή (Κομοτηνή) 

4. Εάν μπορούσες να αλλάξεις κάτι, τι θα άλλαζες; 

Η διάρκεια του προγράμματος και των εργαστηρίων ήταν σύντομη. 

5. Πώς επηρέασε το έργο στην κοινωνία των πολιτών;

Τα εργαστήρια εστιάζουν στο να δώσουν χώρο και χρόνο στους συμμετέχοντες να αναστοχαστούν πάνω στις εμπειρίες - ιστορίες τους αναφορικά με τις αντιλήψεις τους γύρω από την έννοια του σπιτιού και να τις μοιραστούν κατανοώντας τα σημεία που είναι κοινά και αυτά που είναι διαφορετικά. Σε αυτό το πλαίσιο εντοπίζουν και επεξεργάζονται ζητήματα ταυτότητας και ζητήματα προσωπικής - συλλογικής μνήμης. Το πρόγραμμα μέσω της χρήσης της τέχνης της φωτογραφίας και της ερμηνείας των εικόνων ευαισθητοποιεί και δημιουργεί ανεκτικότητα απέναντι στην ένταξη του οποιουδήποτε Άλλου σε μία κοινότητα, απέναντι σε όσους και όσες υφίστανται διακρίσεις και αποκλεισμούς.Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εργαστούν φωτογραφικά αλλά και να ευαισθητοποιηθούν δημιουργώντας συνεργασίες με άτομα η/και ομάδες που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατάφεραν να δημιουργήσουν όχι μόνο φωτογραφικά έργα αλλά σχέσεις και να μοιραστούν συναισθήματα και σκέψεις πάνω σε πανανθρώπινα θέματα 

6.Πως η καινοτομία, η έμπνευση και η συμπερίληψη εφαρμόζονται στην πρακτική σας;

Τα εργαστήρια είχαν σαν προύποθεση την συμπερίληψη ατόμων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Οι συμμετέχοντες έτσι είχαν την ευκαιρία να συνυπάρχουν, να συνδημιουργήσουν και να μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες και συναισθήματα που έχουν σχέση με ενα τόσο προσωπικό χώρο όπως το σπίτι. Οι συμμετέχοντες ανακάλυψαν ταλέντα και αποκτήσαν καινούργιες δεξιότητες και γνώσεις σε σχέση με τη φωτογραφία, και εκτέθηκαν σε μια πολιτιστική ποικιλομορφία. Το πρόγραμμα μέσω της χρήσης της τέχνης της φωτογραφίας και της ερμηνείας των εικόνων ευαισθητοποιεί και δημιουργεί ανεκτικότητα απέναντι στην ένταξη του οποιουδήποτε Άλλου σε μία κοινότητα. Οι συμμετέχοντες ανακάλυψαν τη σημερινή κατάσταση ανθρώπων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό στη πόλη τους. Μέσα από το δημιουργικό αυτό πρόγραμμα δημιουργήθηκαν καινούργιοι δεσμοί, δίκτυα και πλατφόρμες μεταξύ των ομάδων και τοπικών παραγόντων. 

7.Πως χρηματοδοτήθηκε η βέλτιστη πρακτική σας; 

Το “Postcards from home-NorthWest” ήταν μια σειρά δημιουργικών εργαστηρίων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων, που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των Φωτογραφικών ομάδων της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδος: Φωτογραφική Ομάδα Κομοτηνής, Φωτογραφική Ομάδα Καβάλας, Φωτογραφική Ομάδα Φιλιππιάδας ΚΑ.ΔΡΩ και Φωτογραφική Ομάδα Άρτας ΦΟΑ 

8. Πως διαχύθηκε/προωθήθηκε η βέλτιστη πρακτική σας;

Η προβολή του έργου έγινε μέσω του διαδικτύου στους ιστοχώρους των εμπλεκόμενων φορέων, στα εθνικά και τοπικά ΜΜΕ και μέσω παρουσίασης στις 3 πόλεις στις οποίες παρέστησαν πάνω από 400 άτομα, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα σε έντυπη (καρτ ποσταλ) και ψηφιακή μορφή (slideshow).  

ARTIFACTORY

AMKE

H Artifactory ένας πολυδύναμος καιευέλικτος σύνδεσμος που προσφέρει κοινωνικο-πολιτιστικές δραστηριότητες,προγράμματα και έργα βιώσιμης ανάπτυξης του δυναμικού της περιφέρειας μέσα απότην μη τυπική εκπαίδευση, σε νέες δεξιότητες, με διεθνείς συνεργασίες καιεπίκεντρο την πολιτιστική κληρονομιά, τον πολιτισμό και την τέχνη.

Όραμα της Artifactory είναι μιακοινωνία χωρίς αποκλεισμούς με γνώμονα τον πολιτισμό και τις τέχνες

 H Artifactory ως ΑΜΚΕ προσφέρει τις υπηρεσίες από το2017 με έδρα στην Ήπειρο

Ομάδες-στόχοι 

Νέοι, Ευρύ κοινό της Περιφέρειας

Πεδία δράσης/ Θέματα 

Πολιτισμός και Πολιτιστικές Βιομηχανίες, Εκπαίδευση και κατάρτιση, Νεολαία-Μνήμη - Ένταξη,  Κοινωνικό-πολιτιστικά θέματα,  Διεθνείς συνεργασίες, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Τουριστική ανάπτυξη 

Επικοινωνία 
email : secretariat@artifactory.eu
www.artifactory.eu

2021 Artifactory

Copyright ©Artifactory All rights reserved.
Using Format