Art & Culture vs Xenophobia

Τέχνη και Πολιτισμός απέναντι στη Ξενοφοβία 

 follow us on facebook

Το έργο

Το "Art and Culture Vs Xenophobia" συγκροτεί ένα εγχείρημα που με εργαλείο την Τέχνη και τον Πολιτισμό στοχεύει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ξενοφοβίας και της ρητορικής μίσους που προκαλούν η έλλειψη διάθεσης συμπερίληψης και επίδειξης ανοχής έναντι του Άλλου, του διαφορετικού. 

Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη δικτύωση, προώθηση και ενδυνάμωση οργανώσεων που ασχολούνται με την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα και την Νορβηγία μέσω της προβολής των βέλτιστων πρακτικών έργων που έχουν υλοποιηθεί για αυτό το σκοπό με εργαλείο την Τέχνη και τον Πολιτισμό και η γενικότερη ευαισθητοποίηση του κοινού κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού στην ετερότητα μέσω της Τέχνης και του Πολιτισμού. 

Το εγχείρημα περιλαμβάνει :

 • Έρευνα και συλλογή των βέλτιστων πρακτικών  μέσω ανοιχτής πρόσκλησης προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
 • Εφαρμογές και δράσεις διάχυσης μέσω της Διοργάνωσης της Συνάντησης "Art and Culture Vs Xenophobia" και Εργαστηρίων  (Labs), 2-4 Σεπτεμβρίου 2021 στην Αθήνα και στη συνέχεια στην Νορβηγία, η οποία περιλαμβάνει :
 • Έκθεση βέλτιστων πρακτικών κατά τη διάρκεια της Συνάντησης και στη συνέχεια online
 • Μουσική Παράσταση “Every trip is a trip one-way” από την Δρόμος με Δέντρα -Baumstrasse.
 •  Έκθεση φωτογραφίας Tolerance(s) με θέμα την Ξενοφοβία, εγκαίνια 2 Σεπτεμβρίου στην γκαλερί EOS.

Οι επωφελούμενοι του έργου είναι οργανώσεις πολιτών στην Ελλάδα και την Νορβηγία, κοινωνικές και πολιτιστικές ομάδες, καλλιτέχνες, φορείς χάραξης πολιτικής, δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτές όλων των βαθμίδων, μαθητές σχολείων, φοιτητές, νέοι δημοσιογράφοι, Bloggers, Αρθρογράφοι, Φωτογράφοι, Δημοσιογραφικοί οργανισμοί. Επιστήμονες/Ερευνητές.

Ποιοι είμαστε

Το έργο "Art and Culture Vs Xenophobia"  υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Artifactory και εταίρους το Ås Art & Music School του Δήμου του Ås και το Δρόμος με Δέντρα -Baumstrasse.

Η αστική μη κερδοσκοπική ARTIFACTORY ως φορέας υλοποίησης θα σχεδιάσει και θα επιμεληθεί :

 • την συνολική χαρτογράφηση των καλών πρακτικών από την ανοιχτή πρόσκληση μέχρι την παρουσίαση τους στην έκθεση και το διαδίκτυο, την οργάνωση της Συνάντησης, την οργάνωση και τον συντονισμό ατόμων, ομάδων, εθελοντών και φορέων που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση και τη βιωσιμότητα του έργου 
 • την αποτύπωση, αξιολόγηση και σχεδιασμό των αποτελεσμάτων των Εργαστηρίων και της Συνάντησης 
 • τον δημιουργικό σχεδιασμό ταυτότητας και επικοινωνίας του έργου 
 • της επιμέλειας και παραγωγής της έκθεσης φωτογραφίας 
 • του σχεδιασμού και παραγωγή εφαρμογών προβολής αποτελεσμάτων της έρευνας (Συνάντηση, Διαδίκτυο). 

Ο εταίρος Ås Art & Music School του Δήμου του Ås Municipality θα συνεπιμεληθεί :

 •  τη χαρτογράφηση των καλών πρακτικών στην Νορβηγία, την οργάνωση της Συνάντησης, 
 • τη αποτύπωση, αξιολόγηση και σχεδιασμό των αποτελεσμάτων των Εργαστηρίων και της Συνάντησης 
 • το Επικοινωνιακό πλάνο τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νορβηγία, 
 • τη βιωσιμότητα και της διάχυση του έργου στην Νορβηγία , μετά το πέρας του έργου στην Ελλάδα.

Ο εταίρος Δρόμος με Δέντρα -Baumstrasse θα συμμετέχει στη συλλογή και μελέτη των καλών πρακτικών, συμβάλλοντας με τα δικά του έργα, θα δημιουργήσει και θα παρουσιάσει την μουσική παράσταση “Every trip is a trip one-way” στην οποία ακούγονται τραγούδια, αποσπάσματα κειμένων και ποιήματα σε διάφορες γλώσσες με τη συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων δημιουργών. 

Το πρόγραμμα Active citizens fund στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρα-τικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr


Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). 

Ο Χρηματοδοτικός Μηχανι-σμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. 

Τη διαχείριση του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ιδρύθηκε το 1972 από τον Πρόδρομο - Μποδοσάκη Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την προώθηση της εκπαίδευσης, της υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. 

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσης του ως σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €450 εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Δείτε περισσότερα στο www.bodossaki.gr

Το SolidarityNow (SN) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. 

Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ εκτεταμένες δράσειςυλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα. Όραμα του οργανισμού είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: 

α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, 

β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, 

γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. 

Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα 300.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω των δωρεών του, το SN έχει μέχρι σήμερα υποστηρίξει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση 73 προγραμμάτων, συνολικού ύψους 14,4 εκ. ευρώ. 


Δείτε περισσότερα www.solidaritynow.org

Media Sponsor                                                                                                                                                                                                                                                 

#artculturevsxenophobia #acvsx #Art #Culture #Xenophobia #Hatespeech #Racism #Inclusion #Multiculturalsociety #Socialaspect #exclusion #denigratedgroups #artifactory #spatialawareness, #livablesociety #activecitizensfund_GR #ACF_GR #activecitizens#civilsociety @activecitizensfundGreece @EEA and NorwayGrants @EEA GrantsGreece @Bodossaki Foundation @SolidarityNow  

Copyright ©Artifactory All rights reserved.
Using Format